RSS

ปลูกบัวไหลขาย จ.ปราจีนบุรี

   ส่วนต่างๆ ของบัว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แม้กระทั่ง “ไหลบัว” ซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของต้นบัวที่อยู่ใต้น้ำ ก็สามารถนำมาบริโภคได้ จนทำให้เกิดอาชีพการปลูกบัวขายไหลสร้างรายได้ให้เกษตรกร

    ที่ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง เป็นแหล่งปลูกบัวเพื่อขายไหลแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี แต่เดิมเกษตรกร เก็บไหลบัวจากธรรมชาติเพื่อบริโภค ส่วนที่เหลือจึงขาย แต่เมื่อประชาชนนิยมมากขึ้น จึงลดพื้นที่ทำนาส่วนหนึ่งมาปลูกบัวเป็นอาชีพเสริม
พันธุ์บัวที่เกษตรกรนำมาปลูก คือ บัวหลวง การปลูกมีวิธีคล้ายกับการทำนา แต่สภาพพื้นที่ต้องมีความลึกประมาณ 1 เมตร หลังจากไถเตรียมดินแล้ว จึงปล่อยน้ำลงในนาให้มีความลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร จากนั้นนำเหง้าบัวมาปักดำในดินคล้ายการปักดำข้าว หลังจากปลูกประมาณ 45 วัน ก็ทยอยเก็บไหลบัวขายได้ เนื่องจากไหลบัว เป็นส่วนขยายพันธุ์ของต้นบัวซึ่งอยู่ใต้น้ำ จึงมองไม่เห็นว่าไหลบัวสามารถเก็บมาบริโภคได้หรือไม่ เกษตรกรใช้วิธีการสังเกตต้นบัวที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาใหม่  หากใบบัวยัง
ไม่คลี่ออก ไหลบัวที่อยู่ติดกับต้นบัวดังกล่าว ก็สามารถเก็บมาบริโภคได้ ทั้งนี้เกษตรกรจะเก็บขายวันเว้นวัน โดยพื้นที่ปลูกบัว 1 ไร่ เก็บไหลบัวได้ ครั้งละ 50-80 กำ ส่งขายกำละ 4 บาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลไม่ยุ่งยากมากนัก เพียงดูแลสูบน้ำเข้าแปลงเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้ลดน้อยจนเกินไป  ใส่ปุ๋ยมูลไก่และฟางข้าวปีละ  1  ถึง 2 ครั้ง เพื่อบำรุงต้น และช่วยปรับสภาพดินให้นุ่มขึ้นจะทำให้เก็บไหลบัวได้ง่ายยิ่งขึ้น

การปลูกบัว มีข้อดีคือ หลังจากปลูกแล้ว เก็บผลผลิตขายได้ต่อเนื่องนานประมาณ 1 ปี จึงไถกลบ แต่ไม่ต้องนำต้นพันธุ์ใหม่
มาปลูก เพราะเหง้าต้นบัวที่ฝังอยู่ใต้ดินจะเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้    อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุดจะต้อง
มีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี

“การปลูกบัวขายไหลนับเป็นอาชีพเสริมที่ดีอีกอาชีพหนึ่ง เพราะลงทุนน้อย และไม่ต้องใช้สารเคมี อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าการทำนาเพียงอย่างเดียว”

ติดต่อ สำนักงานเกษตร จ.ปราจีนบุรี

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: